Sữa công thức pha sẵn được cho là loại sữa công thức tiện lợi nhất trên thị trường, điều này khiến loại sữa này ngày càng được ưa chuộng. Công thức này không yêu cầu Ba Mẹ thêm nước trước khi cho ăn và thường có dạng chai sử dụng một lần.

Sữa công thức pha sẵn / Ready to feed formula

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large